Bedrijven en instellingen

Sleutelbuis

 

In geval van brand of brandalarm is het van vitaal belang de brandweer een onbelemmerde toegang tot uw bedrijf te garanderen. Ieder brand begint klein. Het is van belang om een brand in een zo vroeg stadium te bestrijden. In zo'n situatie telt elke seconde.

Vooral in de nachtelijke uren, de weekeinden of gedurende andere tijden dat er geen personeel in het bedrijf aanwezig is, zal de brandweer zich toegang moeten verschaffen door het forceren van de toegang. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk onnodige materiële schade optreedt . Bovendien kan door deze vertraging de brand zich verder uitbreiden. Om bovenstaande te voorkomen kunt u een brandweersleutelbuis plaatsen.

 

Wat is een sleutelbuis?


Een sleutelbuis is een nagenoeg onkraakbare roestvrijstalen bewaarplaats. De buis wordt verankerd in de gevel van een gebouw of hekwerk in de directe nabijheid van de toegang. De mogelheid bestaat om uw inbraakalarm te koppelen aan de buis. Wij raden u aan deze  mogelijkheid zeker te benutten in het geval u de buis monteert aan hekwerk etc.
De sleutelkluis kan alleen, met behulp van een "generale brandweersleutel" door de brandweer geopend worden.

De (plaatselijke) brandweer kan alleen de generale sleutel gebruiken met behulp van een gecodeerd signaal van de meldkamer brandweer.

Zelf beschikt u over een eigen toegangssleutel zodat u kunt zorgen dat zich altijd de juiste (electronische)sleutel in de buis bevindt

 

Downloaden van informatie of aanvraagformulier.

 

 Informatie                                                

 

 Voorbeeld uitvoering sleutelbuis              

 

 Aanvraagformulier                                   

 

 www.ankerslot.nl/                                    

 

 

Handreiking bereikbaarheid en bluswatervoorziening gemeente Bladel

 

 Deze handreiking geldt voor iedereen die bezig is met ontwikkelingen in de gemeente, b.v. ambtenaren, adviseurs, architecten en ondernemers. Deze handreiking geeft richtlijnen hoe om te gaan met de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Er is getracht om de meest voorkomende situaties te omschrijven

 

Downloaden van de handreiking

 Handreiking                                                

 

 

 

Geboorde brandput

 

Downloaden info geboorde brandput

 Geboorde brandput                                   

 

 

 

Bedrijfs HulpVerlening checklist

 

Downloaden checklist BHV

   Checklist  BHV       (NIBHV)                            

 

 

 

Webdesign door GSD